Профил на купувача

ПОКАНА за участие в обществена поръчка, проведена на основание чл. 20 ал. 4 т.3 от ЗОП - директно възлагане

ПОКАНА за участие в обществена поръчка, проведена на основание чл. 20 ал. 4 т.3 от ЗОП - директно възлагане, с предмет на поръчка: „Доставк...

Преглед

ПОКАНА за участие в обществена поръчка на основание чл. 20 ал. 4 т. 1 от ЗОП - директно възлагана с предмет на поръчка:

ПОКАНА за участие в обществена поръчка на основание чл. 20 ал. 4 т. 1 от ЗОП - директно възлагана с предмет на поръчка: “Строителни и монта...

Преглед

Доставка на обзавеждане и оборудване на административна сграда на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД

Уникален номер в регистъра на АОП:  9090973 Публикувано на: сряда, 01 август 2019 Валидно до: сряда, 12 август 2019 17...

Преглед

Доставка на автомобил - категория N1 (съгласно чл. 149 от Закона за движение по пътищата) за нуждите на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД

Уникален номер в регистъра на АОП: 9079428  Публикувано на: сряда, 08 август 2018 Валидно до: сряда, 15  август 2018, ...

Преглед

„Изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, разположени в част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад”, гр. Бургас„

Уникален номер в регистъра на АОП: 9074004 Публикувано на: понеделник, 19 март 2018 Валидно до: понеделник, 29 март 2018, 17:00 ч. „ИН...

Преглед

Определяне на изпълнител

9Уникален номер в регистъра на АОП:04178-2017-0001 Публикувано на: петък, 10 март 2017 Валидно до: вторник, 21 март 2017, 17:00 Процедура за възлаг...

Преглед

Вътрешни Правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС„ АД 28.02.2015г. – Дата...

Преглед

„Строителство на външен напорен канал с канално – помпено съоръжение КПС1

Публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство на външен напорен канал с ка...

Преглед
X