Уникален номер в регистъра на АОП: 9077379
Публикувано на: понеделник, 18 юни 2018г.
Валидно до: четвъртък, 21 юни 2018, 17:00г.

Уведомяваме Ви, че на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти относно обществена поръчка с предмет „Улични ВиК мрежи от о.т. 575 - о.т.576 по плана на ПЗ „Север", гр.Бургас – Етап I - Битов канал PP DN/OD 315 с дължина 420м, Дъждовен канал PP DN/ID 400, PP DN/ID 500, PP DN/ID 600, PP DN/ID 800 с обща дължина 435м" е удължен до 21.06.2018г., 17:00 ч.

Заседанието на комисията за отваряне и оповестяване на получените оферти ще се състои на 22.06.2018г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, ул. Александровска № 26. 

Обявата е публикувана на следния адрес на профила на купувача: http://www.industrialpark-burgas.bg/bg/obyava/ulichni-vik-mreji-ot-ot-575-ot576-po-plana-na-pz-sever-grbur-3877

За детайлна информация и достъп до информацията, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9077379