Индустриален и логистичен парк - Бургас

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Вижте видео

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За нас

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

Новини

"Първа копка" на International Armored Group (IAG)

Ръководството на International Armored Group (IAG), водеща компания в глобалната отбранителна индустрия, направи "Първа копка" с което старт...

Водещ маркетолог представя новата си книга в Индустриален и логистичен парк

„Компас за дигитален маркетинг“ е написана от експерта Етиен Янев и отговаря на 20-те най-важни въпроса в онлайн комуникациите   ...

Публичен търг с тайно наддаване, за продажба на  ел. енергия произведена от „ФЕЦ  ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК“

  ЗАПОВЕД № 5/02.02.2023г.   На основание и като взех предвид разпоредбата на чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона з...

Процедура за провеждане на публичен търг /за отдаване под наем на Заведение за обществено хранене/

РЕШЕНИЕ № 3/02.02.2023г.   На основание и като взех предвид разпоредбата на чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публични...

Индустриален парк партнира на Burgas Business Awards

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ е поредният нов партньор на Burgas Business Awards. Компанията разполага с две отделни тер...

"Първа копка" на International Armored Group (IAG)

Ръководството на International Armored Group (IAG), водеща компания в глобалната отбранителна индустрия, направи "Първа копка" с което старт...

Водещ маркетолог представя новата си книга в Индустриален и логистичен парк

„Компас за дигитален маркетинг“ е написана от експерта Етиен Янев и отговаря на 20-те най-важни въпроса в онлайн комуникациите   ...

Публичен търг с тайно наддаване, за продажба на  ел. енергия произведена от „ФЕЦ  ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК“

  ЗАПОВЕД № 5/02.02.2023г.   На основание и като взех предвид разпоредбата на чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона з...

Процедура за провеждане на публичен търг /за отдаване под наем на Заведение за обществено хранене/

РЕШЕНИЕ № 3/02.02.2023г.   На основание и като взех предвид разпоредбата на чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публични...

Индустриален парк партнира на Burgas Business Awards

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ е поредният нов партньор на Burgas Business Awards. Компанията разполага с две отделни тер...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X