Индустриален и логистичен парк - Бургас

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС АД

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За зоната

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ   На основание Решения от проведеното на 29.01.2020г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ

     На основание Решения от проведеното на 29.01.2020г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен парк — Бургас&...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ от 30.01.2020

На основание Решения от проведеното на 29.01.2020г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен парк — Бургас” АД, Заповед № 02 от...

Изграждаме "Фаза II" в Промишлена зона "Юг-Запад"

Развитието на Индустриален и логистичен парк - Бургас навлиза в нов етап през настоящата година. В ход са процедурите за обособяването на нова Промишл...

Второто издание на Business Run Burgas - 11.04.2020

Хайде да потичаме отново!  Второ издание на Business Run Burgas ще се проведе na 11.04.2020г. на територията на "Индустриален и логистиче...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ   На основание Решения от проведеното на 29.01.2020г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ

     На основание Решения от проведеното на 29.01.2020г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен парк — Бургас&...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ от 30.01.2020

На основание Решения от проведеното на 29.01.2020г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен парк — Бургас” АД, Заповед № 02 от...

Изграждаме "Фаза II" в Промишлена зона "Юг-Запад"

Развитието на Индустриален и логистичен парк - Бургас навлиза в нов етап през настоящата година. В ход са процедурите за обособяването на нова Промишл...

Второто издание на Business Run Burgas - 11.04.2020

Хайде да потичаме отново!  Второ издание на Business Run Burgas ще се проведе na 11.04.2020г. на територията на "Индустриален и логистиче...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X