Индустриален и логистичен парк - Бургас

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Вижте видео

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За зоната

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

Новини

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключван...

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

            На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и п...

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС СПЕЧЕЛИ НАГРАДА НА ГЕРМАНСКАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ

"Индустриален и логистичен парк Бургас" АД бе удостоен с Наградата на германската икономика в България в категорията за "Малко и средно...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

            На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и п...

Логистичен и сервизен център на „ВИХРИ“ ЕООД, Бургас

  Представяме Ви фирма ВИХРИ ЕООД – един от първите инвеститори в Индустриален парк – Бургас. Дружеството извършва транспортна и л...

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключван...

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

            На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и п...

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС СПЕЧЕЛИ НАГРАДА НА ГЕРМАНСКАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ

"Индустриален и логистичен парк Бургас" АД бе удостоен с Наградата на германската икономика в България в категорията за "Малко и средно...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

            На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и п...

Логистичен и сервизен център на „ВИХРИ“ ЕООД, Бургас

  Представяме Ви фирма ВИХРИ ЕООД – един от първите инвеститори в Индустриален парк – Бургас. Дружеството извършва транспортна и л...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X