Индустриален и логистичен парк - Бургас

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За зоната

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ

На основание Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 34 от дневния ред на проведеното на 25.06.2019 г. заседание (Протокол № 58),, Заповед № 1...

Логистичен и сервизен център на „Волво Груп България“ ЕООД в Бургас

Днес представяме на Вашето внимание, може би най-популярният бранд в палитрата от инвеститори на Индустриален парк Бургас –  това е сервизн...

"Тандем 1991" ЕООД - производство на рекламни материали и внос на стоки

Днес ще Ви представим  търговско дружество “Тандем 1991" ЕООД – това е компания, която се занимава с производство на рекламни ма...

Кариерен форум „Кажете „ДА“ на кариера в Бургас" се отменя поради епидемичната обстановка в страната

Скъпи приятели, във връзка с епидемичната обстановка в страната, планираният за 05.11.2020 кариерен форум „Кажете „ДА“ на кари...

Производствена база на ТАЛ БУРГАС ООД

Екипът на Индустриален парк продължава да Ви представя различни компании, които развиват своите производства на територията на индустриалната зона. Дн...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ

На основание Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 34 от дневния ред на проведеното на 25.06.2019 г. заседание (Протокол № 58),, Заповед № 1...

Логистичен и сервизен център на „Волво Груп България“ ЕООД в Бургас

Днес представяме на Вашето внимание, може би най-популярният бранд в палитрата от инвеститори на Индустриален парк Бургас –  това е сервизн...

"Тандем 1991" ЕООД - производство на рекламни материали и внос на стоки

Днес ще Ви представим  търговско дружество “Тандем 1991" ЕООД – това е компания, която се занимава с производство на рекламни ма...

Кариерен форум „Кажете „ДА“ на кариера в Бургас" се отменя поради епидемичната обстановка в страната

Скъпи приятели, във връзка с епидемичната обстановка в страната, планираният за 05.11.2020 кариерен форум „Кажете „ДА“ на кари...

Производствена база на ТАЛ БУРГАС ООД

Екипът на Индустриален парк продължава да Ви представя различни компании, които развиват своите производства на територията на индустриалната зона. Дн...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X