Индустриален и логистичен парк - Бургас

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС АД

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За зоната

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

НОВИНИ

Отлични условия и засилен интерес посрещнаха участниците в Германо-български икономически форум в новата сграда на Индустриален парк в Бургас

На 14 октомври, понеделник, в административната сграда на Индустриален и логистичен парк - Бургас се проведе германо-български икономически форум. В н...

Успешно първо издание на Business Run Burgas 2019 в Индустриален парк - Бургас

"Бургас бизнес рън" събра десетки фирми, а средствата от състезанието отиват за благотворителност След предишните издания в Бизнес Парк С...

Германо-български икономически форум ще се проведе на 14 октомври в Индустриален и логистичен парк Бургас

На 14 октомври 2019 г. (понеделник) в административната сграда на Индустриален и логистичен парк Бургас ще се проведе Германо-български икономиче...

"Индустриален и логистичен парк - Бургас" организира Business Run

Business Run е най-големият тийм билдинг в България. Представлява щафетно бягане за отбори от фирми. Всеки отбор е от 4 души и всеки участник изб...

Съобщение за търг от 18.09.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ На основание Решения от проведеното на 13.09.2019г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен парк — Бургас&rdquo...

Отлични условия и засилен интерес посрещнаха участниците в Германо-български икономически форум в новата сграда на Индустриален парк в Бургас

На 14 октомври, понеделник, в административната сграда на Индустриален и логистичен парк - Бургас се проведе германо-български икономически форум. В н...

Успешно първо издание на Business Run Burgas 2019 в Индустриален парк - Бургас

"Бургас бизнес рън" събра десетки фирми, а средствата от състезанието отиват за благотворителност След предишните издания в Бизнес Парк С...

Германо-български икономически форум ще се проведе на 14 октомври в Индустриален и логистичен парк Бургас

На 14 октомври 2019 г. (понеделник) в административната сграда на Индустриален и логистичен парк Бургас ще се проведе Германо-български икономиче...

"Индустриален и логистичен парк - Бургас" организира Business Run

Business Run е най-големият тийм билдинг в България. Представлява щафетно бягане за отбори от фирми. Всеки отбор е от 4 души и всеки участник изб...

Съобщение за търг от 18.09.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ На основание Решения от проведеното на 13.09.2019г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен парк — Бургас&rdquo...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X