Индустриален и логистичен парк - Бургас

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Вижте видео

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За зоната

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

Новини

Бизнес форум „Добрите практики между синдикатите и бизнеса“

“Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, заедно с КНСБ (Конфедерация на независимите синдикати в България) и с подкрепата на Об...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:               На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прила...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:               На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за...

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:               На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:               На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за...

Бизнес форум „Добрите практики между синдикатите и бизнеса“

“Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, заедно с КНСБ (Конфедерация на независимите синдикати в България) и с подкрепата на Об...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:               На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прила...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:               На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за...

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:               На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:               На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X