Индустриален и логистичен парк - Бургас

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Вижте видео

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За нас

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

Новини

Заповед за спечелил търг

Решение №7 на изпълнителния директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД от 11.07.2022 г. РЕШЕНИЕ №7 ...

СЪОБЩЕНИЕ за изменение на ОУП на гр. Бургас и задание за ДЕО

С настоящото уведомявамe, че Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД имат предложение за „Изменение на Общ устрой...

Обява за избор на одитор

"Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, гр. Бургас набира оферти от регистрирани одитори за извършване на одит на годишният финансов о...

Съобщение за електронен търг номер 406

На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключван...

Съобщение за електронен търг номер 405

         На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правил...

Заповед за спечелил търг

Решение №7 на изпълнителния директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД от 11.07.2022 г. РЕШЕНИЕ №7 ...

СЪОБЩЕНИЕ за изменение на ОУП на гр. Бургас и задание за ДЕО

С настоящото уведомявамe, че Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД имат предложение за „Изменение на Общ устрой...

Обява за избор на одитор

"Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, гр. Бургас набира оферти от регистрирани одитори за извършване на одит на годишният финансов о...

Съобщение за електронен търг номер 406

На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключван...

Съобщение за електронен търг номер 405

         На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правил...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X