Индустриален и логистичен парк - Бургас

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Вижте видео

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За нас

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

Новини

Наш инвеститор с номинация в конкурса „Сграда на годината“!

Административната сграда на компания „Хидробетон“ (в гр. Бургас) е номинирана в категория „Офис и корпоративни сгради“. Сгр...

РЕШЕНИЕ № 4 НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, от 23.10.2023г.

На основание чл.25, т.1 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на до...

Проведе се футболен турнир на малки вратички

В истински футболен празник се превърна тазгодишното издание на нашият турнир на малки вратички между компании в Индустриален и логистичен парк Бургас...

"Информационен ден за Възобновяеми енергийни източници - Бургас"

Компании от "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД представиха добри практики от добиването на енергия чрез възобновяеми източниц...

Футболен турнир, 14.10.2023

Превърналият се в традиционен фотболен турнир на малки вратички ще се проведе отново на игрището в "Индустриален и логистичен парк - Бургас"...

Наш инвеститор с номинация в конкурса „Сграда на годината“!

Административната сграда на компания „Хидробетон“ (в гр. Бургас) е номинирана в категория „Офис и корпоративни сгради“. Сгр...

РЕШЕНИЕ № 4 НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, от 23.10.2023г.

На основание чл.25, т.1 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на до...

Проведе се футболен турнир на малки вратички

В истински футболен празник се превърна тазгодишното издание на нашият турнир на малки вратички между компании в Индустриален и логистичен парк Бургас...

"Информационен ден за Възобновяеми енергийни източници - Бургас"

Компании от "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД представиха добри практики от добиването на енергия чрез възобновяеми източниц...

Футболен турнир, 14.10.2023

Превърналият се в традиционен фотболен турнир на малки вратички ще се проведе отново на игрището в "Индустриален и логистичен парк - Бургас"...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X