Индустриален и логистичен парк - Бургас

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Вижте видео

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За нас

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

„ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД БУРГАС В ОБХВАТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.390 ПО КККР НА ГР. БУРГАС“, „ПОД...

Решение за търг, №10

На основание чл.25, т.1, от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване...

РЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГ

РЕШЕНИЕ № 9  НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА  „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, от 09.08.2022г.  На основ...

Заповед за спечелил търг

Решение №7 на изпълнителния директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД от 11.07.2022 г. РЕШЕНИЕ №7 ...

СЪОБЩЕНИЕ за изменение на ОУП на гр. Бургас и задание за ДЕО

С настоящото уведомявамe, че Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД имат предложение за „Изменение на Общ устрой...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

„ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД БУРГАС В ОБХВАТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.390 ПО КККР НА ГР. БУРГАС“, „ПОД...

Решение за търг, №10

На основание чл.25, т.1, от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване...

РЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГ

РЕШЕНИЕ № 9  НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА  „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, от 09.08.2022г.  На основ...

Заповед за спечелил търг

Решение №7 на изпълнителния директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД от 11.07.2022 г. РЕШЕНИЕ №7 ...

СЪОБЩЕНИЕ за изменение на ОУП на гр. Бургас и задание за ДЕО

С настоящото уведомявамe, че Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД имат предложение за „Изменение на Общ устрой...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X