Индустриален и логистичен парк - Бургас

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Вижте видео

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За нас

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

Новини

Индустриален парк партнира на Burgas Business Awards

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ е поредният нов партньор на Burgas Business Awards. Компанията разполага с две отделни тер...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДДАВАНЕ НА ОФИС ПОМЕЩЕНИЕ

З А П О В Е Д № 1/25.01.2023г. На основание Решение от проведено на 24.01.2023г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен парк Бургас...

РЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГ

На основание чл.25, т.1, от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване...

Обявление за провеждане на електронен търг №489 от 10.11.2022г.

ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ”ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:   ...

Документи и условия за участие в търг с тайно наддаване

I. Съдържание   1. заявление за  участие  в  търг – приложение № 1 2. декларация по образец – приложение № 2 ...

Индустриален парк партнира на Burgas Business Awards

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ е поредният нов партньор на Burgas Business Awards. Компанията разполага с две отделни тер...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДДАВАНЕ НА ОФИС ПОМЕЩЕНИЕ

З А П О В Е Д № 1/25.01.2023г. На основание Решение от проведено на 24.01.2023г. заседание на СД на „Индустриален и логистичен парк Бургас...

РЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГ

На основание чл.25, т.1, от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване...

Обявление за провеждане на електронен търг №489 от 10.11.2022г.

ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ”ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:   ...

Документи и условия за участие в търг с тайно наддаване

I. Съдържание   1. заявление за  участие  в  търг – приложение № 1 2. декларация по образец – приложение № 2 ...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X