Индустриален и логистичен парк - Бургас

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Вижте видео

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За зоната

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

Новини

Видео обиколка

Вижте последното ни видео от Индустриалната зона заснето през 2020 (буквално в последните часове на изтичащата година). Ще намерите видеото в посочени...

Желаем Ви Весела Коледа и Щастлива Нова Година!

Екипът на „Индустриален и логистичен парк Бургас" Ви пожелава весела Коледа и щастлива Нова Година!   Нека коледният дух в...

Шоурум на "Авангард Консулт" ЕООД

Както не веднъж сме казвали - ние не делим нашите инвеститори на големи и малки. Днес ще Ви представим инвестицията на "Авангард Консулт" ЕО...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ

На основание Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 34 от дневния ред на проведеното на 25.06.2019 г. заседание (Протокол № 58),, Заповед № 1...

Логистичен и сервизен център на „Волво Груп България“ ЕООД в Бургас

Днес представяме на Вашето внимание, може би най-популярният бранд в палитрата от инвеститори на Индустриален парк Бургас –  това е сервизн...

Видео обиколка

Вижте последното ни видео от Индустриалната зона заснето през 2020 (буквално в последните часове на изтичащата година). Ще намерите видеото в посочени...

Желаем Ви Весела Коледа и Щастлива Нова Година!

Екипът на „Индустриален и логистичен парк Бургас" Ви пожелава весела Коледа и щастлива Нова Година!   Нека коледният дух в...

Шоурум на "Авангард Консулт" ЕООД

Както не веднъж сме казвали - ние не делим нашите инвеститори на големи и малки. Днес ще Ви представим инвестицията на "Авангард Консулт" ЕО...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ

На основание Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 34 от дневния ред на проведеното на 25.06.2019 г. заседание (Протокол № 58),, Заповед № 1...

Логистичен и сервизен център на „Волво Груп България“ ЕООД в Бургас

Днес представяме на Вашето внимание, може би най-популярният бранд в палитрата от инвеститори на Индустриален парк Бургас –  това е сервизн...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X