Индустриален и логистичен парк - Бургас

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Вижте видео

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За нас

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

Новини

РЕШЕНИЕ №9 НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД, ОТ 11.07.2024Г.

На основание чл.25, т.1 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на до...

РЕШЕНИЕ №8 НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД, ОТ 05.07.2024Г.

На основание чл.25, т.1 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на до...

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС СПЕЧЕЛИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА ИНФРАСТРУКТУРА

Бургас продължава да осигурява добри условия за развитие на бизнеса и привличането на нови инвестиции. Индустриалният и логистичен парк в морския гра...

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ №851 ЗА ПРОДАЖБА НА ПИ 07079.605.799

На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключван...

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ №850 ЗА ПРОДАЖБА НА ПИ 07079.605.798

На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключван...

РЕШЕНИЕ №9 НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД, ОТ 11.07.2024Г.

На основание чл.25, т.1 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на до...

РЕШЕНИЕ №8 НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД, ОТ 05.07.2024Г.

На основание чл.25, т.1 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на до...

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС СПЕЧЕЛИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА ИНФРАСТРУКТУРА

Бургас продължава да осигурява добри условия за развитие на бизнеса и привличането на нови инвестиции. Индустриалният и логистичен парк в морския гра...

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ №851 ЗА ПРОДАЖБА НА ПИ 07079.605.799

На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключван...

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ №850 ЗА ПРОДАЖБА НА ПИ 07079.605.798

На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключван...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X