Индустриален и логистичен парк - Бургас

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Вижте видео

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За нас

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

Новини

РЕШЕНИЕ ТЪРГ

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД ОТ 30.12.2021г.      &n...

ОБЯВА

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС АД, с ЕИК201847598,  набира оферти  за извършване на независим финансов одит на годишният финансо...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

         На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правил...

Икономически форум „Doing Business with Germany” на 27.09.2021 г. (понеделник) от 9.30 часа в Международен конгресен център Бургас

Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) съвместно с Община Бургас и с партньорството на Индустриален и логистичен парк Бургас има...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

          На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на ...

РЕШЕНИЕ ТЪРГ

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД ОТ 30.12.2021г.      &n...

ОБЯВА

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС АД, с ЕИК201847598,  набира оферти  за извършване на независим финансов одит на годишният финансо...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ

         На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правил...

Икономически форум „Doing Business with Germany” на 27.09.2021 г. (понеделник) от 9.30 часа в Международен конгресен център Бургас

Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) съвместно с Община Бургас и с партньорството на Индустриален и логистичен парк Бургас има...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ:

          На основание чл.29, ал.1, ал.2 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на ...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X