Industrial and logistic park Burgas

Investment Opportunities for Your Business

For the investor

Properties

INDUSTRIAL AND LOGISTIC PARK - BURGAS

Investment Opportunities for Your Business

For the investor

Properties

INDUSTRIAL AND LOGISTIC PARK - BURGAS

Investment Opportunities for Your Business

For the investor

Properties

Watch video

Location

Industrial terrains with a total area of approximately 240 decares according to the plan of "PZ SEVER" - Burgas

Information

About the zone

Property of different size, from 2 to 30 decares depending on the needs of the investor

Information

Advantages

Potential investors have a number of advantages as investment incentives

Information

Industrial and Logistic Park - Burgas

The main idea of creating the company is the construction of an internal technical infrastructure of distinct industrial sites located on the territory of the "PZ SEVER" of Burgas for the purpose of improvement the business climate and attracting local and foreign investments in the municipality.

News

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

„ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД БУРГАС В ОБХВАТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.390 ПО КККР НА ГР. БУРГАС“, „ПОД...

Решение за търг, №10

На основание чл.25, т.1, от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване...

РЕШЕНИЕ № 9 НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, от 09.08.2022г.

 На основание чл.25, т.1 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване...

Заповед за спечелил търг

Решение №7 на изпълнителния директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД от 11.07.2022 г. РЕШЕНИЕ №7 ...

СЪОБЩЕНИЕ за изменение на ОУП на гр. Бургас и задание за ДЕО

С настоящото уведомявамe, че Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД имат предложение за „Изменение на Общ устрой...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

„ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД БУРГАС В ОБХВАТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.390 ПО КККР НА ГР. БУРГАС“, „ПОД...

Решение за търг, №10

На основание чл.25, т.1, от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване...

РЕШЕНИЕ № 9 НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, от 09.08.2022г.

 На основание чл.25, т.1 от Правилника за прилагане на публични предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване...

Заповед за спечелил търг

Решение №7 на изпълнителния директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД от 11.07.2022 г. РЕШЕНИЕ №7 ...

СЪОБЩЕНИЕ за изменение на ОУП на гр. Бургас и задание за ДЕО

С настоящото уведомявамe, че Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД имат предложение за „Изменение на Общ устрой...

Shareholders

Partners

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Useful links

X