За нас

За нас

"Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Нашата основна дейност е изграждане и управление на индустриални зони от съвременен тип на територията на Община Бургас. Разполагаме с две отделни територии в рамките на град Бургас - в Промишлена зона "Север" и Промишлена зона "Юг".

С дейността си ние допринасяме за стабилното икономическо развитие на Бургас и региона, чрез насърчаване на инвестициите в различните отрасли, подобряването на инфраструктурата, с цел привличане на чуждестранни и местни инвестиции. Нашата роля е да създадем условия за разкриване на нови производства и увеличаване инвестициите. Стремим се към подход, залагащ на устойчивото икономическо развитие и създаването на една по-екологична, работна градска среда. Планираме дългосрочното развитие на региона чрез изграждане на подходяща инфраструктура, според утвърдения градоустройствен план и статут на земите. 

Нашето предимството са акционерите - Община Бургас и  "Национална компания индустриални зони" ЕАД, последната е със 100 % държавно участие в капитала, специализирана в изграждането и управлението на индустриални зони и високотехнологични центрове. Така дружеството изгражда със собствени средства вътрешна инфраструктура - вътрешни пътища и транспортни връзки, осигуряващи междуградски достъп), типични пътни отсечки, подземни и надземни комунални мрежи, пътно подравняване и планове на пътно разположение. Осигурено е водоснабдяването - вътрешно разпределение, външни връзки, съоръжения за съхранение и пречистване, рециклиране, трансферни тръбопроводи. Изградена е отводнителна система, осигурена в защита от наводнения и вътрешно отводняване. Изградени са всички телекомуникации - вътрешни и външни, до зоната е доведен високоскоростен оптичен интернет. Осигурено е енергоснабдяването и има три функциониращи трафопоста, както е газификацията. 

Довеждащата инфраструктура  до самия индустриален парк е изградена от Община Бургас. През изминалата година бяха реализирани ключови инфраструктурни проекти, както за гр. Бургас, така и за самата Индустриална зона – изграждането на пътен надлез „Запад“ над товарна гара. Така връзката на ИЛПБ и АМ „Тракия“ стана директна, което е допълнително предимство за инвеститорите в зоната. В момента предстои изграждането на вътрешна улица между квартал 41 и 43, 42 и 44.

 

За зоната

Предлагаме на потенциалните си инвеститори тереси с обща площ около 240 дка, съгласно плана на Промишлена зона "Север" - гр. Бургас (цялата с площ 410 дка). Имотите са с различна големина, от 2 до 40 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора могат да бъдат групирани, както и разделяни. Останалата част от територията е предвидена за озеленяване, улици, паркоместа, за изграждането на трафопостове, комплекси за обществено обслужване и други обекти, свързани с успешното функциониране на зоната. Зоната е стратегически ситуирана до Товарна гара, разполага с директна ЖП линия до Порт Бургас, което е удобство и за логистичните компании. 

Към настоящият момент се предлагат атрактивни терени с различна големина с осигурена инфраструктура, която включва локално пътно платно, ВиК комуникации, електрозахранване, газифициране, противопожарни кранове, високо скоростен оптичен интернет.

X