За нас

За нас

Индустриален и логистичен парк АД е съвместно дружество с акционери Национална компания индустриални зони ЕАД и Община Бургас. Нашата основна дейност се състои в изграждане, управление и развитие на индустриални зони от съвременен тип.  Разполагаме с две отделни територии в рамките на град Бургас в Промишлена зона "Север" (Фаза 1), която вече е изградена и Промишлена зона "Юг" (Фаза 2). Изчерпване капацитета на терените ни в ПЗ „Север“ доведе до апортиране на 600 000 м2 държавна земя. Те се намират в Южната промишлена зона на града, в близост до бургаските корабостроителници и пътната връзка за кв. "Меден рудник".  Докато Северната индустриална зона е насочена повече към малки и средни компании, то новата зона “Юг” предлага възможност за развитие и на по-големи предприятия. Предлаганите от нас индустриални парцели са между 20 000 и 150 000 м2, докато в старата зона имотите бяха с площ между 2000 и 20 000 м2

 

Дружеството ни се стреми да осигури възможно най-добрите условия за всеки бизнес, независимо дали се касае за български или за външен инвеститор, избрал да развива дейност в Индустриален парк Бургас. В нашия случай процедурите, сроковете и разходите за инвеститорите са значително съкратени. Този процес се дължи на планирането и развитието на цялостната инфраструктура в цялата зона. Нещо повече, Индустриалн парк оказва съдействие на инвеститорите при справяне с процедури за строителство и координация с други органи, както и комуналните компании, правни въпроси и различни консултантски потребности.

 

Инвестиционни възможности за Вашия бизнес!

X