За нас

За нас

"Индустриален и логистичен парк Бургас" АД, е съвместен проект между Община Бургас и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, която е със 100% държавен капитал. Основната ни дейност е свързана с изграждане, управление и развитие на индустриални зони от съвременен тип. Благодарение на нашите акционери, подкрепата, която оказваме реално се осъществява на две институционални нива - регионална и национална. Дружеството ни се стреми да осигури възможно най-добрите условия на всеки бизнес, на български или на чуждестранен инвеститор, избрал да развива дейност в Бургас. В нашият случай процедурите, сроковете и разходите за инвеститорите са значително съкратени. В примера на Индустриален парк Бургас това произтича от планирането и развитието на инфраструктурата в цялата индустриална зона. Нещо повече, ние от Индустриален парк оказваме съдействие на инвеститорите при справяне с процедури за строителство и координация с други органи, институции и комуналните компании.

                Фаза 1 /Промишлена зона "Север"/:

 

Разполагаме с две отделни територии в рамките на град Бургас - в Промишлена зона "Север" (ФАЗА 1) и Промишлена зона "Юг" (ФАЗА 2). Изчерпване капацитета на терените ни в ПЗ „Север“ доведе до апортиране на 600 дка държавна земя. Те се намират в Южната промишлена зона на града, в близост до бургаските корабостроителници и пътната връзка за кв. "Меден рудник". Това реално се явява Фаза II от нашият проект. Южната зона ще бъде с подобни на северната зона инфраструктурни параметри – ще има довеждаща улица, дъждовна и битова канализация, пречиствателна станция, високоскоростен интернет, газ и други комуникации. Докато Северната индустриална зона е насочена повече към малки и средни компании, то новата зона на юг предлага възможност за развитие и на по-големи предприятия. На инвеститорите се предлагат парцели между 20 и 150 дка, докато в старата зона парцелите са с площ между 2 и 20 дка.

              Фаза 2 /Промишлена зона "Юг-запад"/:

 

Инвестиционни възможности за Вашия бизнес!

X