За инвеститора

За инвеститора

 

Изпратете инвестиционно намерение

Потенциалните инвеститори се ползват с редица предимства, като инвестиционни стимули и институционална подкрепа, възможност за концентрация на взаимосвързани дейности на едно място и цялостно повишаване ефективността, осъществяване на дейност в бизнес среда с концентрацията на финансови, производствени и човешки ресурси, повишена достъпност до международни канали за дистрибуция, подобрен достъп до технологии и възможност за създаване на съвместни производства (Joint Ventures), обмяна на информация, технологии и опит, първокласна локация с транспортни връзки, в непосредствена близост, както и добре развитата инфраструктура.

Друго важно предимство на потенциалните инвеститори в зоната е приключилата административна процедура по промяна на предназначението на имотите и възможността им след приключване на процедурата по продажба незабавно да пристъпят към реализиране на своите намерения. Освен това, в зависимост от нуждите на инвеститора, ние можем да обединим или разделяме вече съществуващи урегулирани поземлени имоти. 

Ние, със собствени средства, изграждаме вътрешна инфраструктура, като пътища, транспортни връзки, пътни отсечки, съществуващи и бъдещи подземни и надземни комуникационни мрежи, пътно подравняване и планове за пътно разположение. 

Във връзка с това, предлагаме на нашите инвеститори: 

  •  Изграждане на инвестиционни проекти;
  • Цялостно проектиране;
  • Продажба и отдаване под наем на индустриални площи;
  • Съдействие при издаването и предвижването на всички необходими документи и разрешителни при реализацията на проекта; 
  • Посредническа дейност, свързана с набирането на подходящ и квалифициран персонал;
  • Правни услуги;
  • Връзка с финансови институции;
  • Достъп до европейско финансиране.

 

X