Предимства

ПРЕДИМСТВА

Потенциалните инвеститори се ползват с редица предимства, като инвестиционни стимули и институционална подкрепа, възможност за концентрация на взаимосвързани дейности на едно място и цялостно повишаване ефективността, осъществяване на дейност в бизнес среда с концентрацията на финансови, производствени и човешки ресурси, повишена достъпност до международни канали за дистрибуция, подобрен достъп до технологии и възможност за създаване на съвместни производства (Joint Ventures), обмяна на информация, технологии и опит, първокласна локация с транспортни връзки, в непосредствена близост, както и добре развитата инфраструктура. Видовете услуги, които дружеството предлага на своите потенциални инвеститори са:

· Продажба и отдаване под наем на индустриални площи;

· Съдействие при издаването на всички необходими документи и разрешителни за реализацията на проекта;

· Посреднически дейности, свързани с набирането на квалифициран персонал.

X