1 Стабилност на политическата и бизнес среда.

 • Член на ЕС, НАТО и СТО
 • Валутен борд
 • Нисък бюджетен дефицит и държавен дълг

 

 1. Конкурентни разходи за развитие на бизнес.
 • 10% корпоративен данък и данък за физическите лица;
 • Конкурентни нива на заплащане на труда;
 • Ниски наеми на офис площи и ниски цени на имоти;

 

 1. Достъп до пазари.
 • ЕС/европейска асоциация за свободна търговия, Русия;
 • Турция/Близък изток;

 

4 Образована и квалифицирана работна ръка.

 • 80 000 студенти, обучаващи се в чужбина;
 • 25% от населението притежава диплома за висше образование;
 • 46% от гражданите говорят минимум 1 чужд език;

 

 1.  Правителствени инициативи:
 • Стимули за социални осигуровки;
 • Данъчни стимули;
 • Стимули за професионално обучение;
 • 0% корпоративен данък за инвестиции в областите с висока безработица, 10% корпоративен данък, 10% данък върху доходите на физическите лица, 20% ДДС;
 • 0,069 Евро/kWh цена на ел. енергия за индустриална употреба;
 • 9,49 Евро/GJ цена на газ за индустриална употреба;
 • 44,16 милиарда Евро БВП;
 • 1,3 млрд. Евро ПЧИ;
 • 1,6 % HICP ниво на инфлация;
 • 499 Евро средна работна заплата;
 • 2,8 Бюджетен дефицит;
 • 1,7 реален растеж на БВП;
 • 53 университета в цялата страна, 2 в град Бургас;
 • 7% от населението притежава инженерна диплома;
 • 3.37 млн. души работна ръка в цялата страна;
 • Цени на индустриални имоти под наем от 1-2 Евро на месец за кв. м.;
 • Цени на офис площи под наем от 10 Евро на месец за кв .м.;
 • Цена на вода 1,09 Евро на куб. м.;

 

ПРЕДИМСТВА

Потенциалните инвеститори се ползват с редица предимства, като инвестиционни стимули и институционална подкрепа, възможност за концентрация на взаимосвързани дейности на едно място и цялостно повишаване ефективността, осъществяване на дейност в бизнес среда с концентрацията на финансови, производствени и човешки ресурси, повишена достъпност до международни канали за дистрибуция, подобрен достъп до технологии и възможност за създаване на съвместни производства (Joint Ventures), обмяна на информация, технологии и опит, първокласна локация с транспортни връзки, в непосредствена близост, както и добре развитата инфраструктура. Видовете услуги, които дружеството предлага на своите потенциални инвеститори са:

· Продажба и отдаване под наем на индустриални площи;

· Съдействие при издаването на всички необходими документи и разрешителни за реализацията на проекта;

· Посреднически дейности, свързани с набирането на квалифициран персонал.

X