Центърът по икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет организира Международна научна конференция „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“. Конференцията е по случай 30 години от създаването на БСУ, а съорганизатор на събитието е Центърът по информатика и технически науки към БСУ, в партньорство с "Индустриален и логистичен парк Бургас" АД.

/от 4.06 в 10:30 ч. UTC+03 до 5.06 в 15:30 ч. UTC+03, в сградата на БСУ/

Тематични направления:
Иновации, интелигентна специализация и роботизация в отраслите
Общи управленски проблеми и стратегическо управление
Технологична свързаност, транспортни решения, микро и автономна мобилност
Предизвикателства на пазара и маркетинга
Дигитализация, платформена икономика и ИКТ сред приоритетните направления на ИСИС
Финансови инструменти, технологии и проблеми на счетоводната дейност
Кръгова икономика, споделена икономика и платформени работни отношения
Регионално развитие, регенеративна икономика и градски решения от типа „баухаус“
Мултидисциплинарните иновации и мястото на обществото към триадата бизнес-академия-власт (само на англ. език)
Синя икономика и възобновяема енергия от морски източници

Работни езици на конференцията: български и английски.