Пазар на труд

Пазар на трудa 

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2016 г. се увеличават с 24.0% спрямо края на март 2016 г., като достигат до 142.1 хиляди.

Спрямо края на първо тримесечие на 2016 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.4% и достига 26.9 хиляди, а в частния сектор се увеличава с 31.5% (до 115.2 хиляди).

В края на юни 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас са с 4.5% или със 6.7 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 5.3%, а в обществения сектор - с 0.7%.

През второ тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо първо тримесечие на 2016 г. с 1.4% до 776 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 843 лв., а за частния - 758 лева.

През второ тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за Бургаска област нараства с 4.6% в сравнение с второ тримесечие на 2015 година.

Фигура

X