Население

Население

Към 31 декември 2016 г. населението на област Бургас е  412 684 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2015 г. населението на областта намалява с 1 200 души или с 0.3%.

X