ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС„ АД

28.02.2015г. – Дата на публикуване на документа

ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Аристид Каравидов, изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, пощенски адрес: „ИЛПБ“ АД, Бургас 8000, ул. Хаджи Димитър №14, ет.2; електронен адрес: contact@industrialpark-burgas.bg, лице за контакти – Станимира Вълчанова, юрисконсулт; телефон: 056 820358.