Уникален номер в регистъра на АОП: 9091345
Публикувано на: вторник, 13 август 2019 г. 
Валидно до: петък, 16 август 2019 г. 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти относно обществена поръчка с предмет: "Доставка на обзавеждане и оборудване на административна сграда на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД" е удължен до петък, 16 август 2019 г., 17:00 ч.

Заседанието на комисията за отваряне и оповестяване на получените оферти ще се състои на 19.08.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Бургас, ул. Александровска № 26. 

Обявата е публикувана на следния адрес на профила на купувача: https://www.industrialpark-burgas.bg/bg/obyava/dostavka-na-obzavejdane-i-oborudvane-na-administrativna-sgra-6031

За детайлна информация и достъп до информацията, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9091345