Уникален номер в регистъра на АОП: 9079704
Публикувано на: сряда, 15 август 2018 г. 
Валидно до: понеделник, 20 август 2018 г. 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти относно обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил - категория N1 (съгласно чл. 149 от Закона за движение по пътищата) за нуждите на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД е удължен до понеделник, 20 август 2018 г., 17:00 ч.

Заседанието на комисията за отваряне и оповестяване на получените оферти ще се състои на 21.08.2018г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, ул. Александровска № 26. 

Обявата е публикувана на следния адрес на профила на купувача: http://www.industrialpark-burgas.bg/bg/obyava/dostavka-na-avtomobil-kategoriya-n1-za-nujdite-na-industrial-9343

За детайлна информация и достъп до информацията, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079704