Уникален номер в регистъра на АОП: 9074284
Публикувано на: понеделник, 26 март 2018г.
Валидно до: четвъртък, 29 март 2018, 17:00г.

Уведомяваме Ви, че на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти относно обществена поръчка с предмет „Изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, разположени в част от територията на Промишлена Зона „ЮГ-Запад”, гр. Бургас» е удължен до 29.03.2018г., 17:00 ч.

Заседанието на комисията за отваряне и оповестяване на получените оферти ще се състои на 30.03.2018г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, ул. Александровска № 26. 

Обявата е публикувана на следния адрес на профила на купувача: http://www.industrialpark-burgas.bg/bg/obyava/izrabotvane-na-izmenenie-na-pup-prz-za-upi-razpolojeni-v-cha-6834

За детайлна информация и достъп до информацията, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9074284