ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС АД

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За зоната

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

НОВИНИ

ОЩЕ ЕДНА КОМПАНИЯ ИЗБРА ДА ИНВЕСТИРА В БУРГАС

Фирма с дългогодишен опит в строителството разширява своя спектър от дейности и стартира ново производство в "Индустриален и логистичен парк - Бу...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ

             На основание  чл.62, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореж...

Във връзка с постъпило запитване относно съобщение за търг

Във връзка с постъпили запитвания относно наддавателната стъпка за търгове с обекти: проектен идентификатор 07079.605.679, представляващ УПИ VIII...

Експерти от „Световната банка“ консултираха инвеститори в Индустриален и логистичен парк – Бургас

  Инициативата идва от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)   Екип от експерти на „Световната б...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ

На основание Решения от проведеното на 22.07.2019г. заседание на ОС на „Индустриален и логистичен парк — Бургас” АД, Заповед № 1 от ...

ОЩЕ ЕДНА КОМПАНИЯ ИЗБРА ДА ИНВЕСТИРА В БУРГАС

Фирма с дългогодишен опит в строителството разширява своя спектър от дейности и стартира ново производство в "Индустриален и логистичен парк - Бу...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ

             На основание  чл.62, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореж...

Във връзка с постъпило запитване относно съобщение за търг

Във връзка с постъпили запитвания относно наддавателната стъпка за търгове с обекти: проектен идентификатор 07079.605.679, представляващ УПИ VIII...

Експерти от „Световната банка“ консултираха инвеститори в Индустриален и логистичен парк – Бургас

  Инициативата идва от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)   Екип от експерти на „Световната б...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВЕ

На основание Решения от проведеното на 22.07.2019г. заседание на ОС на „Индустриален и логистичен парк — Бургас” АД, Заповед № 1 от ...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X