Индустриален и логистичен парк - Бургас

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За зоната

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

Новини

МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ЗА БИЗНЕСА Отстъпка от 5% за лицата, предплатили в срок до 30.06.2020 г. данъка върху недвижимите имоти за цялата година.   Отстъпка от 5% ...

ПАКЕТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С КРИЗАТА ЗАРАДИ COVID-19 СТАРТИРА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Пакет от икономически мерки,  които да помогнат за справяне с кризата, причинена от пандемията, одобриха общински съветници. Мерките бяха одобрен...

Горещи телефони във връзка с COVID 19

Комуникацията по време на извънредно положение е изключително важна. Затова Община Бургас се старае с всеки следващ ден да подобрява информационните к...

Като допълнителна предпазна мярка, екипът на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД остава “дистанционно“ на Ваше разположение

Уважаеми дами и господа, скъпи колеги и партньори, Поради въведеното извънредно положение в България по повод разпространението на заболеваемостта ...

ПАЗЕТЕ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ!

Вижте препоръките за безопастност на посочения линк: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1522 Изтеглете брошура: Брошура с препоръки за преве...

МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ЗА БИЗНЕСА Отстъпка от 5% за лицата, предплатили в срок до 30.06.2020 г. данъка върху недвижимите имоти за цялата година.   Отстъпка от 5% ...

ПАКЕТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С КРИЗАТА ЗАРАДИ COVID-19 СТАРТИРА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Пакет от икономически мерки,  които да помогнат за справяне с кризата, причинена от пандемията, одобриха общински съветници. Мерките бяха одобрен...

Горещи телефони във връзка с COVID 19

Комуникацията по време на извънредно положение е изключително важна. Затова Община Бургас се старае с всеки следващ ден да подобрява информационните к...

Като допълнителна предпазна мярка, екипът на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД остава “дистанционно“ на Ваше разположение

Уважаеми дами и господа, скъпи колеги и партньори, Поради въведеното извънредно положение в България по повод разпространението на заболеваемостта ...

ПАЗЕТЕ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ!

Вижте препоръките за безопастност на посочения линк: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1522 Изтеглете брошура: Брошура с препоръки за преве...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X