Индустриален и логистичен парк - Бургас

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За зоната

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

Новини

Производствена база на дружеството "Хидробетон" ООД

Днес ще Ви представим пореден инвеститор, който от няколко години успешно се развива в Индустриален парк. Това е компания „Хидробетон“ ...

Преработка на месо и месни заготовки "БЪРЗО ХРАНЕНЕ МЛАДОСТ" ООД

Продължаваме да Ви представяме различни компании, които вече са стартирали своята дейност в Индустриален и логистичен парк. Днес ще Ви запознаем с про...

Логистичен център на "Братя Блецови" ООД

„Братя Блецови” ООД е компания, която съвсем скоро завърши изграждането на нова логистична база в Бургаския индустриален парк. Търговското...

Производствена база на "СТИБ 2" ООД

„СТИБ 2“ ООД е третата компания, която Ви представяме в рамките на информационната кампания на Индустриален и логистичен парк Бургас. Търг...

"Козлодуй" ООД - строително-монтажни работи на машини, съоръжения и др.

Продължаваме да Ви представяме различните компании, реализирали своите инвестиции в Индустриален парк. Днес ще се спрем на дружеството  "Коз...

Производствена база на дружеството "Хидробетон" ООД

Днес ще Ви представим пореден инвеститор, който от няколко години успешно се развива в Индустриален парк. Това е компания „Хидробетон“ ...

Преработка на месо и месни заготовки "БЪРЗО ХРАНЕНЕ МЛАДОСТ" ООД

Продължаваме да Ви представяме различни компании, които вече са стартирали своята дейност в Индустриален и логистичен парк. Днес ще Ви запознаем с про...

Логистичен център на "Братя Блецови" ООД

„Братя Блецови” ООД е компания, която съвсем скоро завърши изграждането на нова логистична база в Бургаския индустриален парк. Търговското...

Производствена база на "СТИБ 2" ООД

„СТИБ 2“ ООД е третата компания, която Ви представяме в рамките на информационната кампания на Индустриален и логистичен парк Бургас. Търг...

"Козлодуй" ООД - строително-монтажни работи на машини, съоръжения и др.

Продължаваме да Ви представяме различните компании, реализирали своите инвестиции в Индустриален парк. Днес ще се спрем на дружеството  "Коз...

Акционери

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X