ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За зоната

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

НОВИНИ

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ   На основание Решения от проведеното на 19.02.2018г. заседание на ОС на „Индустриален и логистичен парк &mdash...

Съобщение

31.01.2018 г. "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната ср...

„Бизнес ИНВЕСТ Форум“ 2017г.

Бургаска област е един от рекордьорите в страната по усвояемост на европейски средства.  Това бе отчетено на „Бизнес инвест форум“...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ   На основание Решения от проведените на 02.11.2017г. и 21.11.2017г. заседания на ОС на „Индустриален и логисти...

Нужни са промени в Закона за устройство на територията, засягащи индустриалните зони

Нужни са промени в Закона за устройство на територията, засягащи индустриалните зони Необходима е обща база данни с промишлените терени, за да се о...

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ   На основание Решения от проведеното на 19.02.2018г. заседание на ОС на „Индустриален и логистичен парк &mdash...

Съобщение

31.01.2018 г. "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната ср...

„Бизнес ИНВЕСТ Форум“ 2017г.

Бургаска област е един от рекордьорите в страната по усвояемост на европейски средства.  Това бе отчетено на „Бизнес инвест форум“...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРСИ   На основание Решения от проведените на 02.11.2017г. и 21.11.2017г. заседания на ОС на „Индустриален и логисти...

Нужни са промени в Закона за устройство на територията, засягащи индустриалните зони

Нужни са промени в Закона за устройство на територията, засягащи индустриалните зони Необходима е обща база данни с промишлените терени, за да се о...

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
X