Индустриален и логистичен парк - Бургас

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Имоти

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За зоната

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

НОВИНИ

Бургас разширява програмата си за обучение на студенти в ИТ специалностите

Общината ще поеме таксите на 125 студенти в двата бургаски ВУЗ-а Таксите на 125 студенти, изучаващи ИТ специалности в двата бургаски университета...

Индустриален и логистичен парк с представяне пред китайска делегация

  Делегати от Пилотната Китайска (Шанхайска) зона за свободна търговия посетиха град Бургас. Срещата имаше за цел да запознае делегатите с осн...

Прераждането на българската индустрия – Икономическа зона Божурище, Индустриален парк Бургас

Икономическата зона в Божурище е най-бързо развиващият се проект от портфолиото на Националната компания индустриални зони. Държавната компания управл...

Решение № БС-7-ЕО/30.05.2018 г.

"Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД обявява, че има издадено Решение № БС-7-ЕО/30.05.2018 г. за преценяване на необходимостта от...

Google Дигитален гараж

Google и SoftUni Digital с любезното съдействие на „Индустриален и логистичен парк – Бургас"АД и Бургаска Търговско-промишлена палата...

Бургас разширява програмата си за обучение на студенти в ИТ специалностите

Общината ще поеме таксите на 125 студенти в двата бургаски ВУЗ-а Таксите на 125 студенти, изучаващи ИТ специалности в двата бургаски университета...

Индустриален и логистичен парк с представяне пред китайска делегация

  Делегати от Пилотната Китайска (Шанхайска) зона за свободна търговия посетиха град Бургас. Срещата имаше за цел да запознае делегатите с осн...

Прераждането на българската индустрия – Икономическа зона Божурище, Индустриален парк Бургас

Икономическата зона в Божурище е най-бързо развиващият се проект от портфолиото на Националната компания индустриални зони. Държавната компания управл...

Решение № БС-7-ЕО/30.05.2018 г.

"Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД обявява, че има издадено Решение № БС-7-ЕО/30.05.2018 г. за преценяване на необходимостта от...

Google Дигитален гараж

Google и SoftUni Digital с любезното съдействие на „Индустриален и логистичен парк – Бургас"АД и Бургаска Търговско-промишлена палата...

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции
  • Бургаски Свободен Университет
  • Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"
  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

Полезни връзки

X