ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС

Инвестиционни възможности за вашия бизнес

За инвеститора

Локация

Индустриални терени с обща площ от около 240 дка съгласно плана на "ПЗ СЕВЕР" - гр.Бургас

Информация

За зоната

Имоти с различна големина от, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора

Информация

Предимства

Потенциални инвеститори се ползват с редица предимства като инвестиционни стимули

Информация

Индустриален и логистичен парк Бургас

Основна идея за създаване на дружеството е изграждането на вътрешна техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ “СЕВЕР” град Бургас с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината.

НОВИНИ

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ

9Уникален номер в регистъра на АОП:04178-2017-0001 Публикувано на: петък, 10 март 2017 Валидно до: вторник, 21 март 2017, 17:00 Процедура за възлаг...

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на обслужващи банки

9Уникален номер в регистъра на АОП:04178-2017-0001 Публикувано на: петък, 10 март 2017 Валидно до: вторник, 21 март 2017, 17:00 Процедура за възлагане...

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ДО „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД   ДО „БАНКА ДСК” ЕАД   ДО „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА...

ПОВТОРНА ПОКАНА за участие в конкурс за избор на обслужващи банки

П О В Т О Р Н А   П О К А Н А за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на „Индустриален и логистичен парк – Бурга...

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ

9Уникален номер в регистъра на АОП:04178-2017-0001 Публикувано на: петък, 10 март 2017 Валидно до: вторник, 21 март 2017, 17:00 Процедура за възлаг...

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на обслужващи банки

9Уникален номер в регистъра на АОП:04178-2017-0001 Публикувано на: петък, 10 март 2017 Валидно до: вторник, 21 март 2017, 17:00 Процедура за възлагане...

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ДО „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД   ДО „БАНКА ДСК” ЕАД   ДО „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА...

ПОВТОРНА ПОКАНА за участие в конкурс за избор на обслужващи банки

П О В Т О Р Н А   П О К А Н А за участие в конкурс за избор на обслужващи банки на „Индустриален и логистичен парк – Бурга...

Партньори

  • Българска Агенция за Инвестиции