Заплати

Заплати

В сравнение с останалите области на страната през първо тримесечие област Бургас е на 9 - мо място по показателя средна работна заплата.

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София(столица) – 1 279 лв., Стара Загора – 938 лв., Враца – 907 лв. и Варна - 901 лв.

X