Местни данъци и такси

Местни данъци и такси
 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2,  Протокол № 21/ 20.12.2016 г.
Изтегляне

Актуална версия към 24.04.2017г. от сайта на Общински съвет Бургас.

X