За нас

ЗА НАС

"Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Европейски бизнес.

Основната идея за създаване на дружеството е изграждане на вътрешната техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ "Север" - гр. Бургас, с цел подобряване на бизнес климата и привличането на местни и чуждестранни инвестиции в общината. Дружеството стартира официално своята дейност на 06.01.2012 г., като до момента в терени са инвестирали над 25 инвеститора.

Предимството на дружеството са неговите акционери - Община Бургас и  "Национална компания индустриални зони" ЕАД, като последната е със 100 % държавно участие в капитара, специализирана в изграждането и управлението на индустриални зони и високотехнологични центрове. Дейността на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД се състои в изграждането, управлението и аркетирането на индустриална зона от съвременен тип чрез:

  • Привличане на местни и чуждестранни инвеститори;
  • Развитие на индустриализацията и бизнес климата в гр. Бургас;
  • Въвеждане на нови услуги; 
  • насърчаване на инвестиции в отрасли с висока добавена стойност 

ЗА ЗОНАТА

"Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД предлага на потенциалните инвеститори индустриални тереси, с обща площ около 240 дка, съгласно плана на Промишлена зона "Север" - гр. Бургас (цялата с площ 410 дка). Останалата част от територията е предвидена за озеленяване, улици, паркоместа, за изграждането на трафопостове, комплески за обществено обслужване и други обекти, свързани с успешното функциониране на зоната. 

Имотите са с различна големина, от 2 до 30 дка, като в зависимост от нуждите на инвеститора могат да бъдат групирани, както и разделените. 

X