За нас

ЗА НАС 

"ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС" АД е дружество с основна дейност изграждане и управление на индустриална зона от съвременен тип.

Ние предлагаме на потенциалните инвеститори терени за индустриални цели с обща площ от 240 дка. Имотите са с различна големина, от 3 до 40 дка.

Наш приоритетен анажимент е изграждането на вътрешната техническа инфраструктура на обособени индустриални терени, намиращи се на територията на ПЗ „Север“ град Бургас. Дружеството стартира официално своята дейност на 06.01.2012. Акционери са община Бургас и „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД, конпания със 100% държавно участие в капитала, специализирана в изграждането и управлението на индустриални зони и високотехнологични паркове. 

Основни цели:

· Привличане на местни и чуждестранни инвеститори;

· Развитие на индустриализацията и бизнес климата в Бургас;

· Въвеждане на нови услуги;

· Насърчаване на инвестиции в отрасли с висока добавена стойност.