Местоположение

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ обхваща квартали 41, 42, 43, 44, и част от кв. 46, намиращи се на територията на ПЗ „Север“ - гр, Бургас. Паркът е стратегически ситуиран до товарна гара и разполага с директна ЖП линия и шосейна връзка до „Порт Бургас“.

Разстояния до важни транспортни връзки в града:

· Пристанище Бургас – 4км;

· АМ „Трякия“ – 3км;

· Летище Бургас – 9км.

· Свободна безмитна зона – 1км.

X