Фотоконкурс - правила

Заглавие:

Птиците на Бургаското езеро

 

1. Ограничения

1.1. Всеки автор може да участва с максимум 3 снимки във фотоконкурса, но само една ще бъде одобрена за гласуване.

2. Технически изисквания към снимките, изпращани за фотоконкурса

2.1. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката - до 500 знака.

2.2. Задължително е присъствието на птица от Бургаското езеро в заснетия от Вас кадър!

2.3. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 3000 до 5000 пиксела по дългата страна. Файловете не трябва да са по-големи от 10MB. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).

2.4. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
- обработка на яркост и контраст;
- изостряне на изображението;
- прекадриране на снимката.

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фото обработващи програми.

3. Регистрация и участие

3.1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на сайта на Индустриален и логистичен парк – Бургас – www.industrialpark-burgas.bg

3.2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:

- заглавие на снимката
- име на автора фотограф
- текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 500 знака)
- година на заснемане
- за участници под 18 г. - възраст и име на родител/настойник
- телефон за връзка

- имейл адрес

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

4. Срокове

4.1. Срок за изпращане на снимките – 8.06.2020г. до 8.07.2020г.

Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.

4.2. Обявяване на номинираните и победителите.

На 10.07.2020 г. ще бъдат обявени победителите за наградите на фотоконкурса.

5. Награди

Наградите ще бъдат изненада!

X