Директните програми за финансиране на Европейския съюз са във фокуса на БизнесПРО Форум на 10 октомври в Бургас

Водещи експерти ще представят успешните възможности за привличане на средства по процедури, директно към Брюксел

 

По време на БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от Европейски съюз ще научите как да печелите и управлявате проекти за някои от най-популярните европейски финансиращи процедури като COSME, ERASMUS+, Програма Хоризонт 2020 - Инструмент за МСП и др.

Събитието ще се проведе на 10 Октомври 2017 г. (вторник), от 9.00 ч. в Бизнес Инкубатор гр. Бургас се организира от списание ENTERPRISE и Комуникационна агенция PRoWay с подкрепата на Бизнесинкубатор-Бургас, КРИБ- Бургас, Индустриален логистичен парк Бургас.

Специално внимание ще бъде отделено на инструменти за безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия в сектора на иновации, земеделие, образование и околна среда.

Директните програми за финансиране на ЕС са точно и ясно формулирани, със сериозни бюджети и с традиции в подкрепата на малките и средни предприятия, и бизнеса.

Ключови теми и лектори:

  • „Европейски програми за МСП 2014-2020“ - програми управлявани директно от Европейската комисия и ЕС, покана към Моника Панайотова, Заместник-министър на българското председателство на Съвета на ЕС 2018
  •  „Планът Юнкер и Европейския фонд за стратегически инвестиции“ - малка ли е България за него? Какво предлага и с какви проекти може да кандидатства МСП?,  Христо Стоянов, Европейски Инвестиционен Фонд/ ЕИФ/
  • „Субсидии за иновации за земеделие“ - какво трябва да знае българският предприемач и как да се възползва от средствата, които ЕС предоставя, Светлана Боянова, Председател на Институт за Aгростратегии и иновации
  • “Програмата ERASMUS+”, покана към Таня Илиева, водещ консултант в разработване и управление на европейски проекти за бизнеса и администрацията.
  • Програма Хоризонт 2020, Инструмент за МСП, д-р Никола Христович, Финсис ООД, член на БАКЕП

 

За информация и регистрация: https://eufinancing.businesspro.events/home-burgas

За допълнителна информация:

Стоян А. Стоянов                                                                                            Надя Гогова

ПР Директор                                                                                                   Управляващ партньор

Комуникационна агенция PRoWay                                                          Списание Еnterprise

GSM:: 0879 646 648                                                                                      GSM: 0894 426 239

E-mail: stoyanov@proway.bg                                                                      E-mail: nadya@enterprise.bg