Инвеститорите в промишлена зона „Север“ в Бургас ще могат да получат административни адреси, след като улиците получат имена. В Общинския съвет постъпи предложение от „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД за именуването им. Към настоящия момент стартира и изграждането на последната улица в парка.

Съседството с езерото Вая,и наименованието на основната улица, свързваща територията на зоната с града - „Крайезерна“, са основен мотив улиците да носят имена на езера и едно блато. Така от едната страна на ул. „Крайезерна“ е разположено езеро, а от другата – новите улици. Предложените имена са: „Сребърна“, „Сълзата“, „Йончево езеро“, „Алепу“ и „Бялото езеро“.

 

На проведено съвместно заседание на постоянните комисии по култура и читалищна дейност, по туризъм, по образование и вероизповедания и по устройство на територията предложението беше разгледано и подкрепено.