Форум на тема "Успешният имидж и факторите за изграждане на силен работодателски бранд" ще се проведе на 19 март 2019 г. в Бургаския свободен университет. Фокусът на събитието ще бъде върху стратегиите за изграждане и поддържане на силна работодателска марка, както и върху ефективните техники за мотивиране и ангажиране на служители, като елемент от поддържането на репутацията на бранда.

Събитието е организирано от сп. Enterprise и се провежда с официалното партньорство на КРИБ-Бургас и Община Бургас. Партньори на форума са Индустриален и логистичен парк - Бургас и ИКТ Клъстер-Бургас.

Предстоящият Employer Branding форум е насочен към работодателската марка и връзката бизнес-образование в България. В рамките на събитието ще бъдат представени работещи стратегии за поддържане и развиване на добрия работодателски имидж, както и тенденциите по отношение ангажираността на служителите. Присъстващите ще имат възможността да се запознаят с представители на едни от най-големите компании в Бургас и региона, които ще разкрият част от своите стратегии за привличане, мотивиране и задържане на кадри, както и ще представят реални примери и техники, чрез които са успели да променят коренно работния процес и да подобрят имиджа си на национално ниво.

Лектори на форума ще бъдат доказани експерти и специалисти в областите корпоративна социална отговорност, изграждане на работодателска марка, комуникация на бранда, дигитални технологии за комуникация и др., които ще споделят най-добрите практики - какво точно правят и как го прилагат. Сред темите на презентациите им ще бъдат:

* Как да изградим силна работодателска марка;

* Стратегия за изграждане на силна работодателска марка;

* Стъпки за създаването на успешна стратегия за привличане и задържане на таланти;

* Корпоративна социална отговорност (КСО), като начин за ангажиране и задържане на служителите. Какво привлича служителите в компанията и какво ги задържа?;;

* Ключови допирни точки и как да създадем силна връзка между хората и бранда?

* Как да направим посланията на бранда ангажиращи и привлекателни?;

* Ефективни канали за комуникация на работодателската марка;

* Използване на социалните мрежи и мобилните технологии за привличане на таланти и създаване на общности.

Предстоящият Employer Branding форум е част от поредицата събития "My Success" на сп. Enterprise, което от 2010 г. насам организира форуми на различни теми по актуални въпроси за конкретни индустрии. Събитията My Success традиционно събират едни от най-добрите експерти и доказани професионалисти в съответните области, а аудиторията има възможността не само да разшири своите познания и да получи качествена информация от водещи експерти, но и да разшири мрежата си от контакти.