Капитал и ICT Media, с домакинството на община Бургас, Ви канят да се присъедините към кръглата маса на тема "Бизнесът среща местната власт".
Инициативата ще бъде проведена на 29 март в Eкспозиционен център "Флора", Приморски парк, гр. Бургас. 
Провежда се със съдействието на Асоциация на собствениците на бизнес сгради (АСБС). 
Кръглата маса е част от регионални срещи, които Капитал и ICT Media предвиждат през 2018 година в Бургас (29 март), Варна (7 юни), Габрово (28 юни), Стара Загора (11 септември), Плевен (29 ноември).

Основни акценти на срещата ще бъдат:

« Стратегии и политики за развитие на региона. Какво може да предложи местната власт на инвеститорите, какви са възможностите за по-ефективно сътрудничество с бизнеса и какви са плановете за развитие на региона;

« Предоставяне и анализ на обобщени данни за бизнес-профила на областта (сравнителен анализ, конкурентни предимства, къде изостава региона и върху какво трябва да се фокусира);

« Повишаване конкурентоспособността на региона чрез технологични иновации; Стимулиране на образователни инициативи за подготовка на кадрите съобразно изискванията и целите на бизнеса в региона;

« Осигуряване на привлекателни условия за живот (развитие на транспортната мрежа - градски транспорт, велоалеи, условия за културен и социален живот) спрямо все по-завишените изисквания на висококвалифицираните кадри;

Регистрацията е задължителна на https://events.ictmedia.bg/event/77/registration