На 12 октомври, в Заседателната зала на „Културен дом на Нефтохимика“, се проведе дискусия на тема: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС. Финансови инструменти за градско развитие“, като част от Националната инициатива на Мрежата от 28 Информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в страната.

В събитието взеха участие представители на регионалната и местната власт на територията на област Бургас, бизнеса , научните среди, НПО, медии и др.

В рамките на мероприятието бяха разяснени възможностите за финансиране на проекти за общините и бизнеса, представени от експерти с богата експертиза, представляващи Фонд за градско развитие и Фонд за устойчиви градове. От друга страна беше предоставена и възможност на общините от област Бургас да представят своите приоритети в областта на културата и туризма, както и мерките, които възнамеряват да реализират.

Във втората част от събитието беше представена финансовата рамка 2021-2027 г. от г-н Андрей Новаков - евродепутат в групата на Европейската народна партия и главен преговарящ по Кохезионната политика на ЕС след 2020 година.

По време на дискусията, всички участници имаха възможност да посочат нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени при осъществяване и финансиране на проекти и дейности, които изпълняват, с цел те да бъдат взети предвид от съответните институции.

 

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bgoic.burgas@gmail.com