На 16 Октомври 2019 год. платформата БГСКЛАД бе домакин на единственото по рода си събитие свързано с пазара на индустриални имоти у нас и в чужбина.
За пета поредна година организаторите на това събитие дадоха платформа за различни гледни точки и търсеха отговор на въпроси от държавни институции, големи индустриални компании, фирми за оборудване, потребители и крайни клиенти.
Събитието бе открито по традиция от собственика на платформата г-н Симеон Митев, който поздрави всички държавни институции, спонсори, партньори и гости, а след него главния спонсор г-н Росен Наумов - представител на „Лоджисткс Парк София" поздрави участниците с кратко приветствие.
След това  по традиция откриването продължи със зам. министъра на Икономиката, г-н Лъчезар Борисов. Той няколко пъти подчерта, че през годините платформата БГСКЛАД се е превърнала в институционален партньор на Министерство на икономиката. Той допълни, че подобни конференции са от голямо значение за развитие не само на отрасъла, но и на икономиката в страната ни като цяло. Според него това партньорство ще се затвърди и с избирането на закона, за индустриалните зони в близко бъдеще. Той поднесе статистическа информация свързана с развитието на пазара и очерта позитивни тенденции за неговото бъдеще развитие.
Оценката от министъра за сътрудничеството с БГСКЛАД, както и дебатите, които породи конференцията в последващите панели даде тласък и мотивация на организаторите за размисъл върху новите си бъдещи прояви.

В Първи панел на конференцията чухме гледните точки на държавните институции, които дадоха оптимистична оценка и очертаха положителни тенденции за развитието на сектора.
В панела взеха участие г-н Стамен Янев - изпълнителен директор на „Българска агенция за инвестиции", г-н Стамен Стамов от „Индустриален и логистичен парк Бургас", г-н Никола Стефанов от „Свободна Зона – гр. Русе", г-жа Ценка Божилова от „Адванс Експертни Оценки" и Васил Велев от „Асоциация на индустриалния капитал в България".