Ръководството на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Областен информационен център Бургас и подкрепата на Община Бургас имаме удоволствието да Ви поканим на събитието "Политиката по социална икономика и предстоящи възможности за финансиране":

 Информационна среща за представянето на политиката по социална
икономика и предстоящи възможности за финансиране. Ще имате възможността да се запознаете с най-актуалните програми на Министерството на труда и социалната политика.
Като втората основна тема на нашия информационен форум ще бъде във връзка с отворените покани с фокус европейска подкрепа за МСП. Експертите ще представят "Разработване на иновации в предприятията", процедура по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията и поканата по приоритет "Екологично чиста трансгранична зона", трансгранично сътрудничество  INTERREG VI-A IPA България-Турция. Ще се радваме да присъствате, за да обсъдим актуални и предстоящи възможности за финансиране и сформиране на партньорства между икономически оператори.

ДАТА: 15.02.2024 г.
ЧАС: 14:00 ч.
МЯСТО: Конферентна Зала на Индустриален и логистичен парк Бургас, /партер/, Бургас,
ул. "Крайезерна" №155.