Индустриален и логистичен парк - Бургас партнира на Германо-Българска индустриално-търговска камара (AHK Burlarien) в провеждането на специални обучения, част от програмата Young Energy Europe ♻️.

Young Energy Europe е проект, чиято цел е да подобри мерките за опазване на климата♻️ Млади специалисти от различни фирми и области се обучават за енергийни скаути, като така ще могат да следят и намалят енергопотреблението в предприятията, в които са наети.

За първа година обученията се провеждат и в гр. Бургас, в административната сграда на Индустриален парк, като до преди т.г. се провеждаха единствено в градовете София и Пловдив.