На 19 март в Бургаски Свободен университет очаквайте доказани експерти и специалисти в областта на корпоративна социална отговорност, изграждане на работодателска марка и др., които ще споделят най-добрите практики в работодателската марка – какво точно правят и как го прилагат!

Какво ще научите на форума:
• Как да изградим силна работодателска марка
• Стратегия за изграждане на силна работодателска марка
• Стъпки за създаването на успешна стратегия за привличане и задържане на таланти
• Корпоративна социална отговорност/ КСО/ като начин за ангажиране и задържане на служителите. Какво привлича служителите в компанията и какво ги задържа?
• Ключови допирни точки и как да създадем силна връзка между хората и бранда?
• Как да направим посланията на бранда ангажиращи и привлекателни?
• Ефективни канали за комуникация на работодателската марка
• Използване на социалните мрежи и мобилните технологии за привличане на таланти и създаване на общности

Организатори: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, Списание "Enterprise".
За информация и регистрации:

email: abonament@enterprise.bg
тел.02/983 58 89
GSM: 0898487912

Екип сп. Enterprise