ПрограмаБизнес ИНВЕСТ Форум“ 2017г.

Дата: 11.12.2017г.

Място: Конферентна зала Ахело, Гранд хотел и СПА Приморец

11.00-11.30 ч. - РЕГИСТРАЦИЯ

11.30-12.00 ч. - ОТКРИВАНЕ НА ФОРУМА

Изказване на г-н Стоян Караненов - Председател на КРИБ-Бургас

Изказване на зам.-министъра на икономиката г-н Александър Манолев

12.00-12.30 ч. – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ОТ Г-Н КРАСИМИР СТОЙЧЕВ – ЗАМ.КМЕТ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА

12.30 – 13.00 ч. - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС ОТ Г-Н СТАМЕН СТАМОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

  • Възможностите за инвестиции в Индустриален парк Бургас – IT, Аутсорсинг; Транспорт и логистика;
  • Привличане на местни и чуждестранни инвестиции;
  • Насърчаване на инвестициите в отрасли с висока добавена стойност;

13.00-13.30 ч. – КАФЕ ПАУЗА

13.30-14.00 ч..БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ: ОТ ИДЕЯ ДО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ. ПРЕДСТАВЯ Г-Н СТАМЕН ЯНЕВ -  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ (БАИ)

  • Представяне на дейността,услугите  и съдействието, което предоставя БАИ
  • Възможностите за инвестиции в България и способите за привличане на потенциални инвеститори
  • Запознаване с процеса на сертифициране на инвестиционни проекти съгласно Закона за насърчаване на инвестициите

14.00-14.30 ч.ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

  • Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020г.
  • Възможностите на комбиниране на подкрепа от различни европейски структурни и инвестиционни фондове
  • Опростената система за изпълнение на фондовете и оптимизирани правила за осъществяване административните действия по електронен път.

15.00 – 15.30 ч. - ДИСКУСИЯ

 

Събитието се организира от КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – БУРГАС -Регионалната структура на най-голямата организация на бизнеса в страната Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – Бургас и  „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД