Решение №7 на изпълнителния директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД от 11.07.2022 г.

РЕШЕНИЕ №7