Редица експерти взеха участие в „Регионална среща на социално отговорните работодатели - устойчиво развитие и отговорен бизнес“, която се проведе на 27 март в Индустриален и логистичен парк Бургас.

По време на форума бяха представени възможностите за развитие на условията в България за реализиране на социална отговорност, партньорството между институциите, както и прилагане на добри примери и успешни практики, осигуряване на съвременни модели на приобщаваща заетост и по-добър живот за хората с увреждания.

Разгледани бяха и актуални възможности за европейско финансиране на микро-, малки и средни предприятия. Присъстващите бяха запознати с актуални и предстоящи процедури по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Представители на едни от най-големите работодатели в региона, в лицето на Победа АД и Денито ООД , както и на най-бързо развиващата се сред софтуерните компании в Бургас „Орбис Груп БГ“ ЕАД, споделиха устойчиви модели на предприемачество и поет социален ангажимент.

Панелисти на дискусията бяха Ана Янчева – управител на Областен информационен център – Бургас, Мая Казанджиева – директор дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики" в Община Бургас, Ивелин Георгиев – председател на Управителния съвет на Национална асоциация на социално отговорните работодатели (НАСОР), Марина Дичева – координатор на Регионалния център за развитие на социалната икономика в Бургас към Министерство на труда и социалната политика, Георги Георгиев – председател на Национален алианс за социална отговорност, Петър Иванов - изпълнителен директор на Индустриален и логистичен парк Бургас.

На срещата присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Изпълнителна агенция за насърчаване на малкия и среден бизнес, Община Бургас, Национална асоциация на социално отговорните работодатели, работодатели, експерти и представители на организации и заинтересовани страни.