„СТИБ 2“ ООД е третата компания, която Ви представяме в рамките на информационната кампания на Индустриален и логистичен парк Бургас. Търговското дружество отвори врати през миналата година и е от сферата на хранително-вкусовата промишленост, с основна дейност преработка на месо и месни продукти.

Новият обект на "СТИБ 2" ООД е оборудван изцяло с немска техника, като покрива най-високите европейски изисквания за този бранш. В помещението са внедрени производствена и складова част с хладилни системи от най-висок клас, както и административна офис част - задължителна в съвременния бизнес.

Теренът е с големина от близо 2 декара, а самото предприятие е разположено върху 800 м2 разгъната площ