Индустриален и логистичен парк Бургас“, организира фотоконкурс на тема „Залез над Индустриален и логистичен парк Бургас“. Целта на инициативата е уникалната среда край индустриалния парк да бъде видяна през погледа на обектива и превърната в изкуство