"Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, гр. Бургас набира оферти от регистрирани одитори за извършване на одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2022г.

 

За повече информация - Обява