От 24 до 25 април 2024 г. в Стара Загора се състоя първата по рода си среща на управляващите органи на дружествата, част от структурата на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.

На срещата присъстваха представители на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, „Индустриална зона Загоре“ АД, „Свободна зона – Русе“ ЕАД, „Индустриални терени и складове“ ЕАД и „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД, които обсъдиха актуални проблеми и казуси, свързани с управлението на всяка една от зоните, както и предприетите действия и свършените задачи през първото тримесечие на годината, предстоящите цели и планове за първите шест месеца на 2024 г. и планираните дейности до края на календарната година. Отчетена бе необходимостта от обмяна на опит между различните зони и паркове, управлявани от НКИЗ.

Към момента НКИЗ е едноличен собственик на капитала на три самостоятелни дружества – „Свободна зона – Русе” ЕАД, „Индустриални терени и складове” ЕАД и „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД, която е първата отраслово-ориентирана индустриална зона с цел развитие на автомобилната индустрия. „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ е съвместен проект на НКИЗ и Община Бургас. От януари 2019 г., съвместно с Община Стара Загора, НКИЗ е акционер и в „Индустриална зона Загоре“ АД.

С оглед развитие на икономическата среда в страната, основна цел пред „Национална компания индустриални зони“ ЕАД е приоритетното подпомагане на инвестиционната дейност и подкрепата за бизнеса за успешното реализиране на проекти в индустриалните паркове чрез изградена инфраструктура и осигуряване на благоприятни условия пред инвестиционния процес.