На Балканите е нужен стратегически инвестиционен план за региона, който ще обедини ресурсите, така че най-важните проекти за свързаност и растеж да се реализират. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов при откриването на международния форум „Инфраструктура за растеж“, организиран от Българска банка за развитие. На Форума водещи европейски финансисти и икономисти, министри и банкери дискутират възможностите за финансирането на инфраструктурната и икономическа свързаност на Балканите.

Караниколов посочи, че няма друга добра алтернатива за региона, освен свързаността, инфраструктурното развитие и европейската перспектива на държавите. „Тук започваме важния дебат за източниците и механизмите на финансиране – без тях всичко ще остане само добро пожелание. Колкото повече инвестиции в свързаност между страните на Балканите се реализират успешно, толкова повече се разгръща икономическият потенциал на целия регион и на всяка от нашите икономики“, допълни той.

По думите му време е за хибридното финансиране, като се поставя фокус върху синергията между Фонда за стратегически инвестиции, европейските средства и ресурсите на националните банки за развитие. „Трябва да започнем да строим, защото инфраструктурата е кръвоносната система на икономиката, а споделянето на риска и съчетаването на инвестиционните ресурси, увеличава ангажиментите за успех у всички“, каза още министърът на икономиката.

„Това, което пречи на всички страни на Балканите, е липсата на свързаност между нас – по-добри пътища, жп инфраструктура, газова и електрическа връзка. Това е от ключово значение за благосъстоянието на хората и развитието на региона”, отбеляза още Караниколов.

От своя страна зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов посочи, че Балканите вече са на картата на световните инвестиционни процеси, като се наблюдава  изместване на инвестиции към региона. „Държавите от региона не трябва да са конкуренти, а партньори, като банките за развитие могат да са първият механизъм за  сътрудничество за икономиката, обществото и всички видове инфраструктура.

Форумът е своеобразно продължение на срещата на Европейската банка за развитие в Лондон, на която участваха лидерите на всички държави от региона. На нея беше обсъдена възможността за привличане на по-голяма подкрепа от финансовия и публичния сектор за реализирането на стратегически инфраструктурни проекти и по-доброто използване на средствата от плана Юнкер.Основната цел е да се постави началото на диалог с европейските финансови институции и банките за развитие от региона за постигане на икономическия просперитет и стабилността на Балканите.