На 4 юни 2021 година в Бургаски свободен университет (БСУ) се откри двудневна международна научна конференция на тема "Съвременни управленски практики XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията" посветена на 30 - годишнината от създаването на университета. В работата на най-големия научен форум за годината в БСУ участват над 90 академични преподаватели от 15 висши училища и бизнес организации от цял свят.

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД бе единствен партньор на събитието.

Конференцията беше открита от зам.-ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов. Поздравления към участниците поднесоха проф. д.п.н. Галя Христозова, ректор на БСУ, и проф. д.н. Мария Нейкова, областен управител на Област Бургас. Пленарни докладчици на конференцията бяха  д-р по икономика Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания Индустриални зони“ (НКИЗ) ЕАД и доц. д-р Катри-Лиис Лепик от Естония, председател на акцията по КОСТ на ЕС „Мултидисциплинарни иновации за обществени промени“.

Д-р Антоанета Барес засегна едни от най–важните аспекти на темата, свързана със съвременните управленски практики в България по отношение на индустриалните паркове. Тя отбеляза, че НКИЗ развива индустриални зони от нов тип и усъвършенства предлаганите услуги според най-високите стандартни на индустрията в световен мащаб.

„Индустриалният парк в град Бургас е един от най-успешните ни проекти. Чрез партньорството ни с община Бургас сме успели да привлечем над 35 компании, като непрекъснато подобряваме инвестиционната среда за нашите настоящи и потенциални инвеститори.“ – завърши представянето си изпълнителният директор на НКИЗ ЕАД.

След 16.00 ч. конференцията продължи с посещение на участниците, водени от заместник-ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов, в Индустриалния и логистичен парк Бургас. Делегатите бяха посрещнати в административната сграда на парка от г-жа Златина Георгиева, директор дирекция "Правно-нормативно обслужване" в Община Бургас и член на съвета на директорите в Индустриален парк,  д-р Ивелина Крушкова, председател на съвета на директорите в индустриалния парк, д-р Антоанета Барес, изпълнителен директор на "Национална компания индустриални зони" ЕАД, и трите в качеството си на домакини на участниците в конференцията. Специален гост на следобедната сесия от събитието бе г-н Кирил Вълчев, Генерален директор на БТА.

След подробна презентация на дейността и историята на Индустриален и логистичен парк, както и презентация на „Дигиталния и иновативен Хъб“, делегатите участваха в обиколка на индустриалната зона и се запознаха пряко с развитието и спецификите на инвеститорите в парка.