Представяме Ви фирма ВИХРИ ЕООД – един от първите инвеститори в Индустриален парк – Бургас. Дружеството извършва транспортна и логистична дейност както в България, така и в цяла Европа. Компанията е спечелила репутация на сигурен и коректен превозвач и оперира повече от 25 години на българският пазар. Инвестицията в Индустриален парк включва собствена логистична база с офис сграда и работно хале за сервизно обслужване, където работят високо квалифицирани специалисти. ВИХРИ ЕООД е съсредоточила дейността си основно в товарния транспорт и сервизирането на тежкотоварни автомобили.

Чрез спедиторската си дейност компанията предлага оптимални и гъвкави решения, за да удовлетвори потребностите на своите клиенти. За оптимизацията на своят бизнес ВИХРИ ЕООД разчитат на съвременен автопарк от товарни автомобили. А за успешното реализиране на доставките, фирмата използва най-актуалните сателитни и спътникови технологии за наблюдение и контрол.