„Братя Блецови” ООД е компания, която съвсем скоро завърши изграждането на нова логистична база в Бургаския индустриален парк. Търговското дружество инвестира над 3 млн. лв. без ДДС в собствен логистичен център за хранителни продукти. Фирмата разчитат чрез новата си база  да се завиши качествения, температурния и хигиенния контрол на цялата логистична верига от производителите до крайния потребител. Внедрени са високотехнологични и интелигентни системи за складово управление по европейски модел, а цялата базата е с големина на покритата площ от 2 350 квадратни метра, която осигурява  заетост на около 50 служители.

Компанията „Братя Блецови”  е със седалище в град Карнобат. Работи в сферата на търговия на едро с хранителни стоки. Компанията има сключени дългогодишни договори и работи успешно с всички големи производители в България. Складовете на „Братя Блецови”  на територията на областта са четири, има и два хранителни магазини в гр. Карнобат. Идеята на собствениците на фирмата е да разширяват още своята дейност като откриват нови собствени бази в други градове.

Новата логистична базата в Индустриалния парк бе изградена в рамките на една календарна година. От дружеството посочват още, че стратегическата локация, изключително добрата свързаност с всички видове транспорт и бързите темпове на развитие са били основните фактори, заради които са предпочели Индустриален и Логистичен парк- Бургас.