Продължаваме да Ви представяме различните компании, реализирали своите инвестиции в Индустриален парк. Днес ще се спрем на дружеството  "Козлодуй" ООД. Това е българска компания, специализирана в строително-монтажните работи на машини и съоръжения, съдове под налягане, метални конструкции, както и тръбопроводи в енергетиката и нефтохимическата промишленост. През своята над 25 годишна история, „Козлодуй“ ООД е изпълнявала много проекти, свързани с цялостното обвързване на технологично оборудване. През 2016 г. дружеството закупува парцел от „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, с големина от 10 000 кв. м., където изгражда своето ново производствено хале с площ от 3330 кв. м., както и две административни здания с обща големина от над 1000 кв. м. Нова база на компанията се намира в Промишлена зона „Север“ на град Бургас, кв. 41, ул. „Сълзата“ №6.

Фирма „Козлодуй“ ООД реализира проекти и за чуждестранни компании. Износът на техните изделия е към Германия, Франция, Австрия, Холандия, Италия и др.

През последните години фирмата отбелязва среден ръст на продажбите от 10% . През първо полугодие на тази година се стига до 15% ръст в сравнение със същия период на миналата година. Броят на заетите лица е 125.