Компании от "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД представиха добри практики от добиването на енергия чрез възобновяеми източници за техните производства????.

Това се случи по време на специалното събитие "Информационен ден за Възобновяеми енергийни източници - Бургас", което се провежда на 12 и 13 октомври, в Енергийния офис на Община Бургас в Културен дом НХК.

Фирмите "Джей Ел Пи", Тандем1991" и "Младост" представиха пред аудиторията добрият си опит и резултатите от изградени и работещи фотоволтаични централи.

„Термал Инженеринг“ ООД направиха детайлна презентация на специфичната система с геотермална енергия за отопление и охлаждане на Детска ясла № 3.

Освен презентации посетителите на събитието имаха възможност да посетят изложение на различни компании, които се занимават с Пълен инженеринг в изграждането на фотоволтаични системи за дома и бизнеса.

Инициативата в Бургас има за цел да запознае заинтересованите страни с добри практики в сферата на:

- изграждане на фотоволтаични и соларни инсталации;

- инсталации за отопление и охлаждане използващи ВЕИ;

- умни решения за сгради, подпомагащи управлението на енергията и енергийната ефективност;

- изолационни материали и технологии за подобряване на енергийната ефективност на сгради;

- зарядна инфраструктура за нулево емисионни превозни средства;

- превозни средства с нулеви емисии.