Индустриален и логистичен парк – Бургас взе участие в Международната Конференция за Индустриални имоти, София 2018, която се проведе на 16 Октомври в Интер Експо център София. Организатор на събитието бяха колегите от  „БГсклад“, които се бяха справили отлично с организацията. Лектори в конференцията бяха мениджъри на водещи държавни и частни компании, представители на бизнеса от индустриалния сектор, топ консултанти от сферата за индустриални имоти в България, които се включиха с лекции и споделиха опита си за формирането на цените, за търсенето и предлагането на имоти. Обсъдиха се и основните тенденции и предизвикателства пред българския бизнес в индустриалния сектор. 

Г-н Стамен Стамов бе гост-лектор в IV панел, с основна тема „Развитие на големите индустриални, логистични паркове и бази в България“, като в панела участваха и представители на индустриални паркове в градовете София и Пловдив.