Онлайн събитието привлече  представители на бизнеса от Истанбул. В организирания от Бургаската търговско-промишлена палата и Истанбулската търговска камара уебинар беше представен потенциала на Бургас и възможностите му за привличане на инвестиции.

Сред участниците бяха Тодор Демирков, председател на Бургаската палата и зам. председателя на Истанбулската търговска камара господин Мюлнир Юстюм, заедно с част от екипите на двете организации. Онлайн се включиха бизнесмени, проявяващи интерес към взаимоизгодно сътрудничество. Броят на участниците достигна 180.

Бургаската палата и услугите, които тя извършва в подкрепа на бизнеса бяха представени от господин Демирков. Господин Юстюм представи интересите на турските бизнесмени.

В рамките на запитванията по време на уебинара интересът на участниците  се фокусира върху възможностите, които България и по-специално Бургаски регион предлагат за инвестиции.

Затова допринесоха и презентацията на госпожа Виолета Лазова – началник отдел „Икономика и бизнес развитие“ в община Бургас и на господин Петър Иванов – изпълнителен директор на Индустриален и логистичен парк - Бургас. Те представиха потенциала на Бургас и възможноситте които се предлагат за инвеститорите.