Делегати от Пилотната Китайска (Шанхайска) зона за свободна търговия посетиха град Бургас. Срещата имаше за цел да запознае делегатите с основните предимства на „Най-добрият град за живеене за 2018г.“, както и да бъдат обсъдени възможности за сътрудничество и стокообмен.
Официалнта среща се състоя в сградата на „Морска гара“, а в ролята на своеобразен домакин бе изпълнителният директор на „Пристанище Бургас”ЕАД г-н Диян Димов.
Сред официалните лица на събитието бяха още и г-жа Севдалина Турманова – Зам. Областен управител на Област Бургас, г-н Красимир Стойчев – Зам.- кмет по Финанси, бюджет и икономика на Община Бургас, г-н Стамен Стамов – изп. директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, г-н Василий Скрипка – изп. директор на „Свободна безмитна зона Бургас“ АД, г-н Цанко Иванов, председател на БсТПП, г-н Ивайло Иванов – директор Териториално управление ДППИ Бургас.
Основните теми на разискване бяха в следните направления:
- Бъдещо сътрудничество с Пристанище Бургас, логистични компании, проект „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“;
- Прилагане на добри практики и ноу-хау на Пилотната Китайска (Шанхайска) зона за свободна търговия;
- Съдействие при внос на продукти от България в Китай и др.

Посещението се осъществи благодарение на „Пристанище Бургас”ЕАД, с организационното съдействие на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦХСССКЦИЕ).
В края на представянето г-н Димов от „Пристанище Бургас“ удостои г-н Ли Джаойе, Заместник-председател в Пилотната Китайска (Шанхайска) зона за свободна търговия с почетен знак на бургаския порт.