Бургас продължава да осигурява добри условия за развитие на бизнеса и привличането на нови инвестиции.
Индустриалният и логистичен парк в морския град ще получи финансиране по процедурата, обявена от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на иновациите и растежа. 
Това заяви в Бургас министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов на среща с кмета Димитър Николов на територията на Индустриален и логистичен парк – Бургас. На нея присъства и областният управител проф. Мария Нейкова. 
Одобрените средства за изпълнение на проекта на индустриалния парк в Бургас са в размер на 25.7 млн. лв. С тях ще се реализират инвестиции за изграждане и реконструиране на довеждаща инфраструктура и за изграждане на вътрешна техническа инфраструктура. Предвидено е разкриване на много нови работни места.
Росен Карадимов заяви, че Министерството на иновациите и растежа прави всичко възможно да стимулира инвестициите у нас през Българската агенция за инвестиции.
„През Българската банка за развитие, която освободи лимита си чрез новата си стратегия, тя няма ограничение в подкрепата на публични инвестиции, финансирани с европейски или национални средства, каквито са индустриалните паркове по ПВУ“, каза още министърът.
По процедурата на ГД „Европейски фондове и конкурентоспособност“ кандидатстваха 20 проекта със заявено финансиране в размер на близо 384 млн. лв., като такова ще получат общо 11 индустриални парка и зони в десет града. Сред класираните за финансиране проекти 7 са за съществуващи индустриални паркове/зони, създадени преди 28.04.2022 г. 4 проекта са за нови и в процес на изграждане индустриални паркове/зони, създадени след 28.04.2022 г. 

По процедурата на Министерството на иновациите и растежа по ПВУ бяха допустими за кандидатстване оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие. 
Допустими дейности за безвъзмездната финансова помощ са: изграждане и реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура; вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк/ зона; научно-изследователска (иновативна) инфраструктура; екологична вътрешна инфраструктура (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили).