Компанията е внесла инвестиционно намерение и планира да закупи поне 5 дка. земя в индустриално-логистичния парк

Регистрираното през октомври в България дружество "Ими глюко чек" е заявило инвестиционно намерение в Бургас за изграждане на високотехнологично предприятие за производство на тест ленти за глюкоза и глюкомери. За целта роденият в Египет собственик Исмаил Кхалил желае да закупи 2 парцела в "Индустриален и логистичен парк – Бургас", съобщи за "Капитал" Златина Георгиева, председател на съвета на директорите на индустриалната зона и представител на община Бургас в управляващия орган на дружеството.

Производствената част на предприятието ще бъде изградена върху площ 5 дка. Размерът на предварително заявената инвестиция е 20 млн. лева, като плановете на собственика включват първоначално разкриване на около 20 работни места. Планираният срок за изграждане на производствените помещения е 24 месеца. "Тъй като собственикът желае възможно най-бързо да приключи инвестицията си, вече издадохме виза за проектиране. В самия процес на проектиране той пожела да изгради и научно-развоен център към предприятието. За тази цел ще му бъдат необходими още 3.5 дка в индустриалната зона", допълни Георгиева.

Защо Бургас

"Ими глюко чек" няма друго представителство в Европа. Инвеститорът е бил в съседни държави – Румъния и Сърбия, оглеждал е и терени в София. След две посещения в морския град е избрал Бургас. Наличието на пристанище, летище с карго център и близостта на АМ "Тракия" са сред предимствата на морския град, посочени от инвеститора. Производството на фирмата му ще бъде високотехнологично, а консултантите на инвеститора обмислят да сертифицират производството в България. След заявеното инвестиционно намерение и гласуването му в общинския съвет на Бургас предстои фирмата да се яви на търг за закупуване на земята, който ще се проведе най-вероятно в началото на януари следващата година. Последната територия, закупена от "Индустриален и логистичен парк - Бургас", е била на цена 74 лв./ кв.м.

Общинските съветници на Бургас с извънредна докладна записка на 27 ноември са гласували да се открие процедура за продажба на терените. Научноизследователският център на "Ими глюко чек" ще работи в тясно сътрудничество с новооткрития Медицински факултет на бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров". Планира се в него да има лаборатории, както и лекционни зали, в които да се извършва обучението на младите лекари.

"Преди няколко години в Бургас отвори високотехнологично производство на хирургични конци, което се наложи успешно на българските и международните пазари. Преди няколко дни общинските съветници подкрепиха идеята на кмета Николов за създаване на генетично лаборатория към новия медицински факултет. Всичко това е сериозна заявка за бъдещото позициониране на града като място за научна и развойна дейност в областта на медицината", казват от ръководството на общината.

Изчерпване на индустриалната зона

В края на 2019 г. площите в "Индустриален и логистичен парк – Бургас" са запълнени 95%. Приключва изграждането и на последната улица в индустриалната зона. Бургаският "Индустриален и логистичен парк" е съвместен проект на община Бургас с дял 49% и "Национална компания индустриални зони" с дял 51%. Всички имоти на територията са захранени с вода, ток, оптика и т.н. На територията на зоната свои инвестиционни проекти изпълняват 35 предприятия. 15 от тях вече работят, други са в процес на строителство.

Индустриалната зона обхваща 240 дка и е насочена предимно към развитието на малки и средни предприятия, тъй като парцелите са с големина между 2 и 20 дка. Заявените предварително инвестиции надхвърлят 90 млн. лева. Общите заявени от инвеститорите работни места, които са разкрити или предстои да бъдат разкрити, са около 1000.

Сред най-големите стартиращи проекти е този на фирма "Сигматек", която инвестира около 30 млн. долара в производствен и научноизследователски център за производство на части за самолетни двигатели. Производствените помещения на "Сигматек" вече са изградени. Очаква се най-късно напролет предприятието да започне работа. Там ще бъдат разкрити над 200 работни места.

В началото на 2020 г. започва строителството на нова Индустриална зона - Юг, в Бургас, която ще се намира край жк "Меден рудник". Тя ще бъде разположена върху площ около 600 дка. Там инвеститорите ще могат да закупуват по-големи площи – между 16 и 150 дка. Така ще бъдат удовлетворени потребностите и на големия бизнес. Вече има подадени заявления и проявен интерес към новата индустриална зона, съобщават от община Бургас.

Източник: capital.bg