„Индустриален и логистичен парк – Бургас" е нашият успешен пример за работа между държава и община." – това заяви д-р Антоанета Барес - изпълнителен директор на НКИЗ АД при подписването на меморандум с Българската камара на строителите.

Според Златина Георгиева, председател на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас" АД причина за това е съдействието, инвеститорите в зоните получават на държавно и местно ниво.

Местната власт в лицето на община Бургас оказва не просто пълно съдействие, а се стреми да даде достатъчно стимули на инвеститорите. Не само такива, каквито осигурява държавата, но и допълнителни. Например в Бургас не е необходимо инвеститорът да бъде сертифициран, за да получи бързо административно обслужване от общината – това му е осигурено. Друго съществено, свързано и със строителния бранш, е, че тук сертифицираните инвеститори получават до 25% отстъпка от местните такси за технически услуги, в това число и от таксата за издаване на разрешение за строеж. И община Бургас е единствената в страната, която предоставя такава отстъпка.

Инж. Илиян СТерзиев благодари за ползотворното сътрудничество с НКИЗ и поздрави Д-р Антоанета Барес и Златина Георгиева за отлично изградения парк в Бургас.

„Интензивното сътрудничество между КСБ и НКИЗ ще спомогне за обмяна на добрите практики.“., изтъкна инж. Терзиев. Председателят на УС на КСБ заяви, че общините, а и държавата трябва да помислят още какви облекчения да предложат на инвеститорите, за да може тези зони да се развиват все повече. Поред него инвеститорите следва да бъдат подкрепяни от българските институции на всеки един етап за постигането на икономически резултати.

Източник: в-к "Строител",

Снимки: в-к "Строител",

Цялото интервю можете да прочетете

тук: https://vestnikstroitel.bg/…/299590_%d0%ba%d1%81%d0%b1-%d0…