Делегация от Ливан посети България тази седмица, за да обмени опит с Община Бургас и Индустриален парк Бургас, като част от „Национална компания индустриални зони“.

 

Делегацията включваше представители на регионалното бюро в Бейрут на организацията на ООН за насърчаване на индустриалното развитие, както и бизнесмени от Асоциацията на индустриалния капитал в Ливан.

В Бургас делегацията се срещна със заместник-кмета на града Руска Бояджиева, Златина Георгиева, председател на Съвета на директорите в индустриалния парк , както и с изпълнителния директор на Индустриалната зона - Стамен Стамов. „В Бургас имаме една доста интересна комбинация и тя е между индустриални зони и зони за обществен достъп. Ние се стараем да диверсифицираме имиджа на града – от една страна това е град на работещите хора, а от друга – град на културата“, отбеляза зам-кметът на града Руска Бояджиева. Тя наблегна на факта, че община Бургас залага на производства, които са с висока добавена стойност и създават работни места.

Гостите посетиха Индустриален и логистичен парк Бургас, където се запознаха с полезния опит в изграждането, управлението и развитието на индустриални зони.

Г-н Дани Гедеон подчерта положителните си впечатления от град Бургас, които е придобил по време на двудневния си престой.